اطلاعيه مهم در خصوص فعال سازي مجدد شناسه هاي کاربري اينترنت

 

VPN Connection Information

   
user:
password:
   
    
   

اطلاعيه مهم در خصوص تغيير رمز اينترنت دانشجويان

توصیه های لازم در خصوص استفاده مناسب از اینترنت دانشگاه

راهنمای اطلاع از وضعیت شناسه کاربری اینترنت

اطلاعیه مهم در خصوص استفاده حجمی از پهنای باند اینترنت دانشگاه توسط دانشجویان محترم